Priredba za Svetoga Nikolu

Narode, čujte, ovo nije šala

u školi za sv. Nikolu priredba je mala.

Ako ste cijelo ovo ljeto dobri bili

onda ste darove zaslužili.

 

Dođite u petak 4.12. u 12 sati

Možda će vam Nikola i poklon dati!

Krampusa neće biti oko škole

jer naši đaci šibe ne vole.

U atriju škole čekat ćemo Niku

Uz pjesmu, ples i našu viku!

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka