Kako postići pozitivnu disciplinu?

Postizanje i održavanje svjesne i pozitivne discipline, složen je i zahtjevan zadatak koji počinje u obitelji, a nastavlja se u školi i širem okruženju.

 

Odgojno – obrazovnom radu danas odgovara disciplina koja je zasnovana na radnoj atmosferi, koja u isto vrijeme omogućava dijalog s roditeljima, učiteljima ili pojedinim učenicima, zatim traženje dodatnih objašnjenja, slobodno izražavanje mišljenja i kreativnosti, zastupanje osobnih stavova itd. Učenici su sve više aktivni i samoinicijativni u nastavnom procesu, izvannastavnom i izvanškolskom radu, čime disciplina postaje fleksibilnija, te više odgovara prirodi mladih.

Iskustvo nam pokazuje da je teško održavati disciplinu učenika u osnovnoj školi, posebice u fazi osjetljivog životnog razdoblja kao što je pubertet. Znamo da je u tom periodu izražena želja za dokazivanjem u društvu vršnjaka, dominira isticanje osobnosti, nepoštovanje autoriteta, oponašanje drugih, što sve može dovesti do nepoželjnih oblika ponašanja.

Između ostalog, djeca znaju biti izložena brojnim zahtjevima roditelja, učitelja i drugih odgovornih osoba. Ukoliko nisu u mogućnosti postići postavljeni cilj, ponekad se ponašaju izgubljeno, dolazi do gubitka motivacije za učenje, sukoba interesa zbog čega se javlja nezadovoljstvo koje mogu manifestirati na agresivan način. Pri tomu se dešava da odrasle osobe ne razumiju djecu, te ih kritiziraju, gube strpljenje i povjerenje, a kontrola nad njihovim ponašanjem nije redovita.

Iz ovih razloga je neophodna stalna suradnja roditelja i učitelja, kako bi upoznali potrebe djeteta i pravilno ga usmjerili u smislu što boljeg postizanja uspjeha u učenju i ponašanju. To znači, da se mladi na aktivan i odgovoran način trebaju uključiti u važna pitanja obiteljskog i školskog života i rada, što im omogućava da budu odgovorni, pravilno razviju radne navike, razviju sposobnost donošenja ispravnih odluka, da razumiju i razlikuju što je prihvatljivo i dobro za njih, da se kritički odnose prema stvarnim događajima, drugim riječima da što više razvijaju samokontrolu svog ponašanja.

U situaciji kada djeci nije jasno što treba da rade, što se od njih očekuje, kada se pred njih postavljaju teško ostvarljivi zadaci, onda disciplina postaje problem. Izvjestan broj djece izražavaju nezadovoljstvo školom, nedolaskom na nastavu, ne redovitim učenjem, slabim interesom za nastavno gradivo i općenito za druge aktivnosti. Zbog toga se često pitamo zašto se pojedinci tako ponašaju i koji emocionalni poremećaji sve to prate ? Kod te djece primjećujemo promjene u vidu odbacivanja dosadašnjih pravila, nesigurnost i strah, bježanje od svakodnevnih obveza, izražavanje verbalne agresivnosti - psovanje, vrijeđanje drugih pa sve do sklonosti ka fizičkom nasilju, uporabi alkohola, cigareta itd. U pojedinim slučajevima ne uvažavaju mišljenje starijih, ne poštuju roditelje niti učitelje, ne prate nastavu niti se uključuju u rad, na satu razgovaraju i ometaju druge učenike ili se zanimaju nevažnim stvarima, ucjenjuju svoje prijatelje i sl.

Neosporna je činjenica da su problemi ponašanja učenika u osnovnoj školi, pored razvojnih poteškoća, najčešće vezani za nedovoljno angažiranje u pojedinim aktivnostima koje su u skladu s njihovim sposobnostima i interesima, kao i nepravilno organiziranje i korištenje slobodnog vremena.

Prema tomu, kada su u pitanju mladi bilo bi potrebno što više razvijati svijest o poštovanju propisanih normi ponašanja u odnosu na samo podučavanje o pravilima, pomagati im da se suočavaju i rješavaju prepreke u svakodnevno životu, te raditi na jačanju njihovog samopouzdanja.

 

Mostar, 15. studenog 2017. godine

 

Pedagoginja
Ljubinka Malović, prof.