Izbor izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

Aktivnosti u slobodno vrijeme mogu biti provedene na način koji nije koristan za pravilan odgoj djeteta, ili to mogu biti odabrani sadržaji vezani za razvoj kreativnosti. U ostvarivanju ciljeva i zadataka škole, slobodne aktivnosti učenika imaju veliki značaj. Uz stjecanje proširenog znanja i poticanje interesa, važno je prepoznavanje ne samo darovitih, nego i učenika koji pokazuju interes za određena područja. U okviru tog pitanja, škola svake godine organizira rad sekcija ( dramsko – recitatorska, novinarska, ekološka, jezična, glazbena, likovna, prometna, „Mali astronomi", „Crveni križ", izviđači i športska sekcija ), u koje su učenici uključeni na osnovu slobodnog opredjeljenja. Na ovaj način je niz aktivnosti u školi dostupan svim učenicima pod jednakim uvjetima. To omogućuje visok stupanj motivacije, lakše i šire usvajanje znanja, priliku za istraživanje, razvijanje suradnje, socijalnih vještina, doživljaj osobne vrijednosti itd.
Anketa koja je provedena u našoj školi u svezi uključenosti učenika u izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, pokazuje da su oni mnogo više uključeni u izvanškolske u odnosu na izvannastavne aktivnosti. Dugoročno, to može opteretiti učenika i nepovoljno utjecati na postignuće općeg uspjeha u učenju, iako je rad u tim aktivnostima raznovrstan, dinamičan, ne postoji strah od neuspjeha i omogućuje učenicima da korisno i ugodno provedu vrijeme izvan redovite nastave.


Sasvim je razumljivo da roditelji žele da se njihova djeca razviju u cjelovite i svestrane ličnosti i da budu uspješna nešto više od druge djece. Dešava se da uslijed takvog promišljanja, roditelji djecu suviše opterećuju i forsiraju, sputavajući njihove stavove i odluke o izboru slobodnih aktivnosti, upisa u srednju školu itd. Takva situacija može dovesti do sasvim suprotnog efekta, te da djeca odbijaju aktivnosti za koje su najviše zainteresirana.
Upravo je u tomu veliki značaj pravilnog usmjeravanja učenika od strane roditelja i učitelja.
Roditelji najbolje poznaju svoje dijete, pa bi u suradnji s učiteljima trebali pronaći načine i pomoći djetetu da uspostaviti ravnotežu između svojih interesa, želja, sposobnosti, zatim potrebe za osobnim opredjeljenjem i izborom, kao i za slobodnim izražavanjem. Pravilan odgoj i zdrav razvoj u većini slučajeva ovisi od te postignute ravnoteže, a neki od načina su slijedeći:
- Postavite realna očekivanja i uzdržite se kritiziranja o sposobnostima djeteta
- Upoznajte svoje dijete i sukladno tomu individualizirajte, odnosno usmjerite rad djeteta
- Nemojte prisiljavati dijete da učestvuje u nečem što ne želi, npr. nastup na priredbi
- Pobrinite se da bude dovoljno potaknuto za aktivnosti koje i samo želi, priuštite rad s
kreativnim materijalima
- Omogućite djetetu da pravilno izabere instrument koji će svirati, šport kojim će se baviti,
dramsku ulogu i sl., kako bi uživalo u svom radu
- Surađujte s učiteljima u namjeri da saznate što dijete najviše voli i za što ima sklonosti.
- Zajedno s voditeljima slobodnih aktivnosti i trenerima usklađujte aktivnosti u odnosu na
razinu sposobnosti i osobine ličnosti djeteta
- Uvažavajte individualnost, ohrabrite interese, i stvari koje više voli ili im povremeno teži.

Pedagoginja
Ljubinka Malović, prof.

Joomla! Debug konzola

Sesija

Informacije profila

Korištenje Memorije

Upiti baze podataka