Hrana, njena važnost ista je kao i prije 10 000 godina. Ljudi nisu mogli preživljavati bez nje. Prva hrana na svijetu nije poznata ali se misli da je neki plod s drveta, velika mogućnost da je to jabuka.

U starom Egiptu svinjetina se smatrala jelom za siromahe i prosjake, a med im je bila najdraža hrana za zasladiti. Kruh im je bio hrana za pokloniti. Za stare Egipćane luk je bio svet. Iako se njime trgovalo i konzumiralo, te se koristio u ishrani, luk je također doživljavan kao važna metafora, čiji prstenovi simboliziraju beskonačne krugove vječnog života. Ljudi su se bavili raznim poslovima da dođu do izvora hrane kao npr. ribarstvo, poljoprivreda i lov.

Jeste li znali da su Američki znanstvenici 3.12.2020. izumili meso koje ne sadrži meso? Koristili su stanice uzgojene u bioreaktorima.

 

Matej Dankić, 8.1

Medijska kultura

 

Wikipedia