Osnovna škola ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA MOSTAR je prva sagrađena osnovna škola u gradu, pa je i sada popularno nazivamo «Prva osnovna« što je i bio njen prvi naziv. Inače, počeci organiziranog obrazovanja na ovim područjima počinju u drugoj polovici XIX. stoljeća, kada su otvorene dvije škole, i to škola za dječake i škola za djevojčice. Školu za dječake su osnovali franjevci 1853. godine a nalazila se prvo uz biskupsku rezidenciju u Vukodolu, a od 1870. kod nove crkve u Podhumu. Tada se u školi uz ostale predmete učio i strani jezik. Škola je 1882. godine spojena s Državnom osnovnom školom u Mostaru.


U Mostar su 1872. godine došle časne sestre svetog Vinka - milosrdnice i iste godine u Podhumu otvorile žensku školu, kojom su rukovodile sve do potkraj XIX. stoljeća. Obje su ove ustanove imale snažan utjecaj na kulturno – povijesnom polju jednoga dijela stanovništva i dale su vidne rezultate. Koncem Drugog svjetskog rata 1945./1946. godine Državna osnovna škola u Mostaru nastavlja svoj rad u Podhumu (u prostorijama sadašnje Srednje medicinske škole sestara milosrdnica). U tim prostorijama ostaje sve do konca 1951. godine kada prelazi u novosagrađenu zgradu pod nazivom Prva osnovna škola. Tada je škola imala 12 učionica. Međutim, naglim razvojem grada, urbanizacijom, te povećanjem broja stanovnika postala je premala, te se 1968. godine dograđuje novi dio zgrade s 9 učionica i dvoranom za tjelesnu kulturu. Oko škole je uređeno igralište, atletska staza i drugi tereni što je ukupno iznosilo 4730 m četvornih. U novim uvjetima sa suvremenom opremom, kao i novim kadrovima od ukupne populacije učenika osnovnog obrazovanja našu školu pohađa 2112 učenika, ili oko 15 % svih učenika. Odjela je od 52 do 58, a ukupno nastavnika 52 - 60, uposlenih oko 90. Radilo se u tri, a nekada i u četiri smjene.


Odlukom Ministarstva za obrazovanje i kulturu Općine Mostar škola se određuje za vježbaonicu. Ulogu mentora za obuku i stručno usavršavanje vršili smo sve do 1974. godine. Učenici su ove škole sudjelovali na svim natjecanjima od općinskih do saveznih. Tako školske 1974./75. na likovnom natjecanju UNICEF –a pod nazivom «Pomozimo gladnoj djeci« koje je održano u Indiji, predstavnici škole dobivaju 17. međunarodno priznanje. Također su naši učenici peterostruki pobjednici na Malim olimpijskim igrama. Zbog velike opterećenosti, istrošenosti, kao i propustima zastarjele tehnologije u izgradnji starog dijela 1974./75. školske godine izvršeni su veliki sanacijski radovi. Tom je prilikom izgrađena kuhinja za 360 učenika, knjižnica koja je brojala 11.730 naslova te zubna ambulanta.

Tako obnovljena i opremljena škola u kojoj se izvodila kabinetska nastava služila je svojoj namjeni sve do travnja 1992. godine, točnije do 16. travnja 1992. godine kada je pogođena s devet topničkih granata velikog kalibra. Tom se prilikom jedan dio zgrade i dvorana za tjelesnu kulturu zapalio i uništena je oprema. Tako je «Prva osnovna« među prvim objektima u gradu granatirana i uništena. Oštećen je krov na više mjesta, nijedno staklo nije ostalo, vrata i prozori uništeni, parket također. Knjižnica, kao i veći dio arhive su uništeni, te je cijela škola opustošena i bez ikakve opreme dočekala kraj rata. Najveća se tragedija dogodila 11. studenoga 1994. godine kad su poginule naše učenice, Antonija Sesar i Daniela Vidović, te šest učenika ranjeno. Nakon početka rata u travnju 1992. godine prekinuto je održavanje nastave, i škola je nakon završetka Domovinskog rata počela ponovno raditi 29. ožujka 1993. godine.Škola je kroz svoju povijest mijenjala nazive od «Prva osnovna« kada je osnovana, zatim škola «Braće Šimića« od 1979. do rata, u ratu opet «Prva«, da bi konačno od 1997. godine nosila ime pjesnika Antuna Branka Šimića.

Osnovnu školu Antuna Branka Šimića Mostar po brojnosti učenika čini jednom od najvećih škola u Gradu Mostaru, koji zauzimaju zapažene rezultate u svim nastavnim i izvannastavnim predmetima te izvanškolskim aktivnostima. Zahvaljujući neprestanom ulaganju škola dostiže postavljene ciljeve visokog pedagoškog standarda u odgojno-obrazovnom sustavu. Ova škola svake godine sve je popularnija, a niz projekata i novih obrazovnih programa čine je poželjnim mjestom za osnovnoškolsko obrazovanje. Škola je mjesto gdje su bitni ljudi, svi, od učitelja, učenika do roditelja, ali i mjesto gdje se svi osjećaju zadovoljno, gdje pripadaju, kao drugi dom. Želimo biti u srcu zajednice kao otvorena, moderna i uzorna ustanova koja afirmira odgojne i obrazovne vrijednosti primjenom suvremenih nastavnih sredstava, metoda i oblika rada. Prepoznatljiva po predanosti, ugodnom i poticajnom radnom ozračju i međusobnoj suradnji učenika, učitelja, roditelja i lokalne zajednice.

 

Br.

Ime i prezime

Struka

Školska

sprema

Radno mjesto

1.

Snježana Brkić

Profesor

Razredne nastave

VSS

Ravnateljica škole

2.

Anđela Džidić

Magistar pedagogije

VSS

Pedagoginja škole

 

Br.

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

1.       

Dragica Čović

Nastavnik hrvatskog jezika i književnosti

 VŠS

2.       

Igor Džidić

Nastavnik hrvatskog jezika i književnosti

VŠS

3.       

Ivana Mott

Profesor hrvatskog jezika i književnosti

VSS

4.       

Mira Žarić

Nastavnik matematike i fizike

VŠS

5.       

Marija Šaravanja

Nastavnik matematike i fizike

VŠS

6.       

Mirela Jerkić

Dipl. ing. strojarstva i inženjer računarstva

VSS

7.       

Ljilja Pandža

Nastavnik biologije i kemije

VŠS

8.       

Dubravka Prskalo

Nastavnik biologije i kemije

VŠS

9.       

Kristina Barbarić

Profesor engleskog jezika i hrvatskog jezika

VSS

10.   

Sandra Skender

Profesor engleskog jezika i književnosti

VSS

11.   

Klaudia Marić

Profesor njemačkog i engleskog jezika

VSS

12.   

Mirela Đopa

Nastavnik njemačkog i hrvatskog jezika

VŠS

13.   

Ankica Raič

Nastavnik povijesti i zemljopisa

VŠS

14.   

Olga Dragoje

Nastavnik povijesti i zemljopisa

VŠS

15.   

Toni Marić

Profesor likovne kulture

VSS

16.   

Janja Božić

Nastavnik muzičke kulture

VŠS

17.   

Antonio Poljak

Doktor znanosti – područje filozofije

Doktor hum. zn.

18.   

Vesna Vračević

Profesor vjeronauka i nastavnik razredne nastave

VSS

19.   

Lucijana Krišto

Profesor vjeronauka - diplomirani kateheta

VSS

20.   

Miroslav Stijaković

Nastavnik tjelesnog odgoja

VŠS

21.   

Muamer Ćušić

Profesor tjelesnog odgoja

VSS

22.   

Ines Novak

Učitelj razredne nastave

VSS

23.   

Maja Kordić

Profesor razredne nastave

VSS

24.   

Ana Ćavar

Profesor razredne nastave

VSS

25.   

Marija Bošnjak

Profesor razredne nastave

VSS

26.   

Jasmina Glibo

Profesor razredne nastave

VSS

27.   

Elvira Drežnjak

Profesor razredne nastave

VSS

28.   

Zora Martić

Profesor razredne nastave

VSS

29.   

Daniela Weber

Magistra odgojnih nauka

VSS / mr.sc.

30.   

Marinela Gašević

Profesor razredne nastave

VSS

31.   

Iveta Mustapić

Profesor razredne nastave

VSS

32.   

Martina Kordić

Profesor razredne nastave

VSS

33.   

Monika Ćorić

Profesor razredne nastave

VSS

34.   

Ivana Rozić

Profesor razredne nastave

VSS

35.   

Emilija Zadro

Profesor razredne nastave

VSS

36.   

Davorka Pehar

Diplomirani strojarski inženjer

VSS

37.   

Humija Dubljević

Nastavnik matematike i fizike

VŠS

38.   

Adriana Zorić

Profesor hrvatskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti

VSS

39.   

Vesna Golemac

Profesor povijesti i zemljopisa

VSS

40.   

Kristiana Krezić

Magistar engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti

VSS

41.   

Tanja Bevanda

Profesor razredne nastave

VSS

42.   

Marina Ivanković

Magistra religijske pedagogije i katehetine

VSS

43.   

Tijana Bašić

Diplomirani vaspitač predškolske djece

VŠS

44.   

Damir Lovrić

Elektroinstalater

SSS

45.   

Stjepan Rozić

Profesor vjeronauka – diplomirani kateheta

VSS

46.   

Andrijana Marić

Profesor vjeronauka – diplomirani kateheta

VSS

47.   

Tatjana Majksner

Kuhar i ekonomist

SSS

48.   

Kristina Vrebac

Nastavnik razredne nastave

VŠS

49.   

Ines Čuljak

Profesor hrvatskog jezika i književnosti

VSS

50.   

Dražana Ćorić

Profesor razredne nastave

VSS

 

Br.

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Radno mjesto

1.

Nina Cigić

Diplomirani psiholog

VSS

Asistentica

2.

Josipa Vasilj

Profesor hrvatskog jezika i književnosti

VSS

Asistentica

 

Br.

Ime i prezime

Struka

Školska sprema

Radno mjesto

 1.

 Ana Kordić

 dipl. pravnik

 VSS

 Tajnik škole

2.

Dalija Ćavar

Ekonomska škola

SSS

Računovođa škole

3.

Ljilja Ćorić

Upravni tehničar

SSS

Spremačica

4.

Nelica Jurilj

KV krojač ženske odjeće

KV

Spremačica

5.

Tatjana Majksner

Kuhar i ekonomist

SSS

Spremačica

6.

Zdenka Lovrić

Osmogodišnja škola

NKV

Spremačica

7.

Marica Doko

Osmogodišnja škola

NKV

Spremačica

8.

Drinka Mandarić

KV krojač muškog odijela

KV

Spremačica

9.

Damir Lovrić

Elektroinstalater

SSS

Domar